Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elev > Skjema > Registrering av helgeopphald

Registrering av helgeopphald

Alle elevar som skal opphalde seg på internatet i helga, enten det er stallvakter eller ein har fått innvilga søknad om langtidsopphald

Vi må til ei kvar tid vite kor mange elevar som er til stades i tilfelle hendingar som t.d brann. 

Registrering av helgeopphald
    Elevar som har stallvakter eller fjøsvakt må søke om helgeopphold. Andre årsakar må begrunnast i feltet Anna
  1. Spesifiser anna årsak

Kontaktpersonar

Monika Aas
Arbeidsleder
+4771282925 / Mob. 95924460
Send e-post