Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elev > Skjema > Skjema > Egenerklæring

Egenerklæring

Undertegnede ansvarlig person for ovennevnte hest, forsikrer på ære og samvittighet :

1. at hesten i løpet av de siste 3 ukene, regnet fra denne dag, ikke har vist noen tegn som kan tyde på smittsom sykdom

2. at hesten i løpet av de siste 3 ukene ikke har vært oppstallet i stall hvor smittsom sykdom har forekommet

3. at hesten i løpet av samme tid ikke har vært i kontakt med hest som såvidt jeg vet kan mistenkes å ha hatt noen smittsom sykdom

4. at hesten såvidt jeg vet er tilstrekkelig trenet for å gjennomføre konkurransen og er helt frisk

Egenerklæring skal, sammen med gyldig vaksinasjonsattest  leveres arrangør ved ankomst til stevneplass, før hesten lastes av. Ansvarlig person er ansvarlig for at erklæring og attest er utfylt og framvises i henhold til bestemmelsene. Hesten tillates ikke lastet av transportmiddel før dokumentasjon er kontrollert og godkjent.

Smittsomme sykdommer som blant andre går inn under «Lov om tiltak mot dyresykdommer» av 01.08.2002 er følgende;
- influensa og influensalignende sykdommer
(herunder smittsom hestehoste og virusabort)
- smittsomme hjerne- / ryggmargsinfeksjoner hos hest
- smittsomme parringsinfeksjoner
- smittsom munnsyke
- smittsom anemi
- ringorm
- kverke

Egenerklæring