Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elev > Skjema > Skjema > Søknadsskjema stallplass

Kontaktpersonar

Rebekka Brandtzæg Morset
Lærer
+4792212349 / Mob. 92212349
Send e-post

Dokument

Stallregler
PDF-dokument - 58,89 kB

Søknadsskjema stallplass

Stalleige

Liten

Medium

Alle prisar er med forbehold om endringar i forpris. SKulen kan endre prisane undervegs med 1 månads varsel. 

Ved behov for meir grovfor avtalast dette spesielt med stalldriftansvarlig. Andre typer kraftfor eller grovfor kjøpes og administrerast av oppstallar. 

Inndeling ut fra forbehov. Det kan være tilfelle der for eksempel ridehest kjem inn under medium, eller ein islandshest under stor. 

Prisane inkluderar stalleie, flis, grovfor og de typene kraftfor skulen tilbyr. (Komplett og Betfiber). Prisane inkluderar også at oppstallører har stallturnus i helgene. 

Alle oppstallarar sett opp forplan i samarbeid med stalldriftsansvarleg. Eventuelle eneringar på forplan skal også utarbeidast i samarbeid med stalldriftsansvarleg. Stalldriftsansvarleg kan til ein kvar tid endre forplana ut frå dyrevelferdsmessige hensyn. 

Hugs at du også må fylle ut egenerklæringsskjema

PERSONOPPLYSNINGAR
EIGARINFORMASJON
OPPLYSINGAR OM HESTEN
  1. Velg forplana som passar hesten din best. Sjå lenger opp i teksten for innholdet i forplana.
  2. Eigarar som leiger ut hestar vil få ei redusert stalleige. Hestane vil bli brukt i timar med kvalifisert rideinstruktør, maks tre gångar i vekå.