Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elev > Skjema > Søknad om langtids helgeopphald

Søknad om langtids helgeopphald

Elevar som har særlig lang og vanskeleg heimreise, kan søkje om å få bu på internatet i helgene. 

Tilbodet kostar 550,- per månad i tillegg til fast internatplass på 4 500,- per månad. 

Eleven må sjølv ordne seg med mat på elevkjøkkenet på internatet i helga. Skulen nar ikkje vaksne til stades på internatet på helg, berre nattevakt på nattestid. Dette stiller store krav til dei elevane som skal bu der i helgene. 

Alle som skal være på internatet ei helg eller delar av ei helg, skal registrere seg på dette skjemaet i tillegg, sjølv om ein eventuell søknad om langtidsopphald er innvilga. Vi må vite kor mange elevar som er til stades på internatet til ein kvar tid i tilfelle hendingar som t.d brann. 

NB! Internatet kan ikkje være di primære bustadsadresse! 

Søknad om langtids helgeopphald
  1. Er du under 18 år må foresette signere søknaden din
  2. Eg har gjort meg kjend med dei føresetnader og reglar som gjeld og søkjer med dette om å få bu på internatet i helgene i heile skuleåret.