Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elev > Skjema > Søknad om stallplass

Søknad om stallplass

Søknad om stallplass

Forplanar

Boks, liten (2100,-):
2100,-
Maks 8kg ensilasje, 2kg halm
0,5 Komplett, 0,5 Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov
Flis

Boks, medium (2700,-):
Maks 15kg ensilasje, 2kg halm
0,5 Komplett, 0,5 Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov
Flis

Utegang, liten (1800,-):
Maks 8kg ensilasje, 2kg halm
0,5 Komplett, 0,5 Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov

Utegang, medium (2400,-):
Maks 15kg ensilasje, 2kg halm
0,5 Komplett, 0,5 Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov

Alle prisar er med forbehold om endringar i forpris. Skulen kan endre prisane undervegs med 1 månads varsel. 

Ved behov for meir grovfor avtalast dette spesielt med stalldriftansvarlig. Andre typer kraftfor eller grovfor kjøpes og administrerast av oppstallar. 

Inndeling ut fra forbehov. Det kan være tilfelle der for eksempel ridehest kjem inn under medium, eller ein islandshest under stor. 

Prisane inkluderar stalleie, flis, grovfor og de typene kraftfor skulen tilbyr. (Komplett og Betfiber), fri bruk av ridehall og utebane. Prisane inkluderar også at oppstallører har stallturnus i helgene.

Alle oppstallarar sett opp forplan i samarbeid med stalldriftsansvarleg. Eventuelle eneringar på forplan skal også utarbeidast i samarbeid med stalldriftsansvarleg. Stalldriftsansvarleg kan til ein kvar tid endre forplana ut frå dyrevelferdsmessige hensyn. 

PERSONOPPLYSNINGAR
STALLVAKT
  Alle elevar som har hest på stallen skal ha stallvakt i vekedagar og helgar. Stallvakter settes opp av stallansvarleg.
EIGARINFORMASJON
OPPLYSINGAR OM HESTEN
 1. Velg forplana som passar hesten din best. Sjå lenger opp i teksten for innholdet i forplana.
 2. Eigarar som leiger ut hestar vil få ei redusert stalleige. Hestane vil bli brukt i timar med kvalifisert rideinstruktør, maks tre gångar i vekå.
EIGENERKLÆRING
  Undertegnede ansvarlig person for ovennevnte hest, forsikrer på ære og samvittighet:

  1. at hesten i løpet av de siste 3 ukene, regnet fra denne dag, ikke har vist noen tegn som kan tyde på smittsom sykdom

  2. at hesten i løpet av de siste 3 ukene ikke har vært oppstallet i stall hvor smittsom sykdom har forekommet

  3. at hesten i løpet av samme tid ikke har vært i kontakt med hest som såvidt jeg vet kan mistenkes å ha hatt noen smittsom sykdom

  4. at hesten kan håndterast av ulika elevar og ikkje brytar seg ut fra luftegårdar.

  Gyldig vaksinasjonsattest leveres ved ankomst til stall, før hesten lastes av. Ansvarlig person er ansvarlig for at erklæring og attest er utfylt og framvises i henhold til bestemmelsene. Hesten tillates ikke lastet av transportmiddel før dokumentasjon er kontrollert og godkjent.

  Smittsomme sykdommer som blant andre går inn under «Lov om tiltak mot dyresykdommer» av 01.08.2002 er følgende

  - influensa og influensalignende sykdommer
  (herunder smittsom hestehoste og virusabort)
  - smittsomme hjerne- / ryggmargsinfeksjoner hos hest
  - smittsomme parringsinfeksjoner
  - smittsom munnsyke
  - smittsom anemi
  - ringorm
  - kverke

Kontaktpersonar

Rebekka Brandtzæg Morset
Lærer
+4792212349 / Mob. 92212349
Send e-post

Snarvegar

Dokument

Stallregler 20-21
PDF-dokument - 134,90 kB