Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elev > Skjema > Valg av fordjupningsfag for Vg1

Valg av fordjupningsfag for Vg1

Yrkesfagleg fordjuping (YFF) for elevar på naturbruk.

Yrkesfagleg fordjuping (YFF) for elevar på Vg1 naturbruk. 

Du skal på skjemaet nedst her velje kva fordjuping du ynskjer.  Det er naturleg at det du ynskjer å gå vidare med på Vg2 påverkar dette valet.  Du vel her anten mellom fordjuping landbruksfag eller hestefag.

Uavhengig av dette valet kan du velje fordjuping realfag.  Det vel du om du vil forsøke å oppnå spesiell studiekompetanse etter 3 år på Gjermundnes.  Du vil då få meir realfag og tilsvarande mindre programfag.  Sjå meir om dette nedanfor.

Hestefag

Landbruksfag

Realfag

Friluftsliv

Valg av fordjupningsfag
  1. Døme: Vel du fordjupning i hest og du vel meir friluftsliv, så vil du få like mange timar i hestefaget som dei andre, men du får færre timar i landbrukspraksis. Det same gjeld for fordjupning i landbruk og realfag. Det betyr at du får litt færre timar i tradisjonell landbrukspraksis.

Kontaktpersonar

Hilde Legernes
Fagleder
+4771282961
Send e-post