Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elev > Tjenester > Helsetjeneste

Helsetjeneste

Helsetjeneste

Skolehelsetenesten er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge i skolepliktig alder. Skolehelsetjenesten er et sted der der barn, unge og foreldre kan komme med sine problem og bekymringer. De kan bidra til hjelp rundt helserelaterte spørsmål, aktuelle for psykisk og fysisk helse.

Gjermundnes vgs er med i Vestnes kommune sitt prosjekt «Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten» og har for tiden fått en styrking av helsesykepleie- og psykolog ressurser tilknyttet skolen. Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen en fast dag i uken (ukentlig tilbud), og psykolog er tilstede hver 14. dag. I tillegg kan elevene benytte seg av Helsestasjon for ungdom (HFU) som er i Vestnes kommune.

Helsesjukepleiar

Psykolog

Helsestasjon for ungdom

Kontaktinformasjon

Ellen Johansen
Fung. helsesjukepleiar i prosjektstilling

Spesialfysioterapeut barn og unge

Mob: 46907277 
Send e-post

Treffetid: Torsdager 12-14 (drop-in)

Sted: Bibloitekkontoret (rom A209) i 2.etg på hovedbygget

Kontaktinformasjon

Jørgen Wiik
Psykolog

Mob: 95733997
Send e-post

Treffetid: Torsdager i oddetallsuker (drop-in)

Sted: Tine-kontoret, 2.etg i C-bygget (nest borterst i gangen)

Helsestasjonen for ungdom

Tlf: 994 86 864

HFU på Facebook
Heimeside

Treffetid: Tirsdagar 15-17 (drop-in)

Besøksadresse:
Brugata 14
6390 Vestnes