Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elev > Tjenester > Helsetjeneste

Helsetjeneste

Helsetjeneste

Skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetenesten er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge i skolepliktig alder. Skolehelsetjenesten er et sted der der barn, unge og foreldre kan komme med sine problem og bekymringer. De kan bidra til hjelp rundt helserelaterte spørsmål, aktuelle for psykisk og fysisk helse.

 

TREFFETID fom. uke 22
Nye tider for treffetid!! (grunnet oppdelte grupper)

HELSESYKEPLEIER:
Tirsdager kl. 13.00 – 14.00
Sted: Tine-kontoret, 2. etg. i C-bygget (nest bortest i gangen)
Torsdager kl. 13.00 -14.00
Sted: Bibliotek-kontoret (rom 209) i 2. etg. i hovedbygget.

«Drop-in» eller send SMS for avtale.

PSYKOLOG:
Psykolog har for tiden ikke TREFETTID på skolen (grunnet sykmelding)

HELSESTASJON FOR UNGDOM (HFU):
Elever fra Gjermundnes kan også komme hit.
Her er både helsesykepleier og lege tilstede for konsultasjon.
Tirsdager kl. 15-17.
Sted: Vestnes helsestasjon. Sentrum

Hjelpetelefoner:

Mange ungdom har hatt det vanskelig over lenger tid, og for noen kan situasjonen nå føre til at de er mer sårbare. Om du er en av de som enten strever enten i forhold til bosituasjonen hjemme, eller av andre grunner synes livet er vanskeligere, så vil jeg også opplyse om at det finnes anonyme hjelpetelefoner som man også kan ta kontakt med. Det kan være første skritt på veien til å få hjelp.

 

  • Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 Alarmtelefonen er eit nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måtar. Du kan også ringe dersom du er bekymra for nokon du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og er helddøgnope i samband med korona-situasjonen. 
  • Kors på halsen er eit tilbod til deg under 18 år, bemanna av frivillige vaksne frå Røde Kors. Der kan du snakke om det du er opptatt av, uansett tema. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende epost. Telefonen 800 333 21 er open frå måndag til fredag mellom 14:00-22:00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.   
  • BarSnakk (https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk) er eit chattetilbod til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt eit rusproblem. Chatten er open frå måndag til onsdag frå 17:00-20:00 og du kan skrive anonymt om det du er opptatt av. Tilbodet er drive av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.   
  • SnakkOmPsyken.no er Blå Kors sin chatteteneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelege tankar og følelsar. Opningstida er måndag - torsdag frå 09:00-21:00, fredag frå 09:00-15:00, og søndag frå 15:00-21:00.
  • UngPrat.no er ein samtaleteneste til barn og unge mellom 13 - 24 år som treng nokon å prate med. Ungprat.no er ope søndag – fredag 09:00-21:00.
  • Redd barna - her kan du få hjelp 
  • Hjelpetelefonen - Mental helse ungdom

Helsesjukepleiar

Psykolog

Helsestasjon for ungdom

Kontaktinformasjon

Ellen Johansen
Fung. helsesjukepleiar i prosjektstilling

Spesialfysioterapeut barn og unge

Mob: 46907277 
Send e-post

Treffetid: Torsdager 12-14 (drop-in)

Sted: Bibloitekkontoret (rom A209) i 2.etg på hovedbygget

Kontaktinformasjon

Jørgen Wiik
Psykolog

Mob: 95733997
Send e-post

Treffetid: Torsdager i oddetallsuker (drop-in)

Sted: Tine-kontoret, 2.etg i C-bygget (nest borterst i gangen)

Helsestasjonen for ungdom

Tlf: 994 86 864

HFU på Facebook
Heimeside

Treffetid: Tirsdagar 15-17 (drop-in)

Besøksadresse:
Brugata 14
6390 Vestnes