Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

PPT

Pedagogisk - psykologisk teneste (PPT)

PPT Vestnes har faste dagar på Gjermundnes vidaregåande skule på torsdagar, men er også tilgjengeleg andre dagar etter avtale.
Vi kan m.a. hjelpe deg med:

• Vurdering av læringsutbytte
• Kartlegging av lærevanskar
• Samarbeid med skulen om tilrettelegging av undervisinga
• Samtalar knytt til trivsel og meistring av skulekvardagen

PPT skal gjere sakkunnig vurdering og kome med tilråding dersom du har behov for spesialundervising i faga.

Kontaktlærar eller avdelingsleiar spes.ped. Aina Tomren kan sette deg i kontakt med oss.

Kontaktpersonar

Aina Tomren Aina Tomren
Rektor
+4771282916 /
Mob. 90927792
Send e-post

Kontaktinformasjon

Ase Bjørg Alme
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

Tlf: 711 84 126
Send e-post

PPT-sentralbord:
Tlf: 711 84 122
Send e-post