Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elevside > Internat

Internat

Generell informasjon om internatet

Gjermundnes vgs har, med si fylkesdekkjande line i grøn naturbruk, satsa på å gi elevane sine tilbod om internatplass. Hus, varme, mat og vaksentilsyn heile døgnet, for ein rimeleg penge!

 

Skulen har internat med 80 enkeltrom fordelt på 2 bygg og 8 avdelingar. To og to hyblar har felles gang og toalett. Det er felles dusj i kvar avdeling. Det kan bu inntil 12 elevar på kvar avdeling.

For internatbebuarane vert det servert tre måltid kvar dag, utanom fredag, då siste måltid er lunsj - varm sådan! I helgene må dei elevane som har stallvakt stelle seg mat sjølve på kjøkkena på kvar avdeling.

I kvar blokk er det klesvaskemaskin og tørkerom. Vi har TV-stover, treningsrom og biljardrom på internatet, og elevane har tilgang til data/internett fram til 23:30.

Det er miljøarbeidarar til stade på ettermiddag/kveld, og nattevakt frå 2100 - 0700. Miljøarbeidarane er gjerne med på å dra i gang aktivitetar. Gi eit hint om det er noko du har lyst til!

Dersom du ynskjer, eller har behov for å bu på internatet i helgane, må du rekne med litt ekstra kostnadar. Du må også søkje om å få bu på internatet i helgen. Tilbodet gjeld berre dei som har stallvakt og dei med ekstra lang heimreise!

Dersom du har lyst å klatre på fritida, må du også ha godkjenning frå føresette. Den finn du her

egenerklering klatrevegg

Egenerklæring for klatrevegg

Denne skal du skrive under og levere til Maj Anne Schei etter å ha lese Instruksen for bruk av klatreveggen. Den finn du her

Instruks klatrevegg

Instruks klatrevegg