Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Elevside > Systemarbeid - elevmiljø

Systemarbeid - elevmiljø

Systemarbeid - elevmiljø

I høgremargen vil de finne framgangsmåtar og system for korleis skulen vil arbeide for at elevane skal ha eit gord og trygt opplæringsmiljø ved Gjermundnes vgs.

Her finn de ei lenke til Møre og Romsdal sine sider om elevane sitt skulemiljø:  https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Laeringsmiljoe

Dokument

Rusplan Møre og Romsdal
PDF-dokument - 1,66 MB
prosedyrer mr fylke - §9a-3
DOCX-dokument - 90,30 kB