Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Nyheiter

Opningstider gartneriet før jul

Gartneriet vårt er opent 5.12-22.12

Les meir

Hospitering for 10. klassen

Gjermundnes vgs er skulen som tilbyr Naturbruk grønt i fylket.  Ynskjer du fagopplæring innan landbruk, hestefaget eller anleggsgartnerfaget, må du byrje som elev ved Gjermundnes vgs. 

Reiseavstanden til Gjermundnes vert for mange for lang til at det er naturleg å reise att og fram på same dagen.  Vi tilbyr internatopphald ei natt i samband med hospiteringa. Skulen har 70 elevar buande på internatet med full kost og godt stell elles.

Då kommunane organiserer opplæringa i faget Utdanningsval på forskjellige måtar, vil vi ved Gjermundnes tilpasse vårt opplegg slik at det let seg gjennomføre for alle elevane i fylket.  

Er du interessert så ta kontakt med skulen!

Les meir

Open dag

Open Dag på Gjermundnes vgs

Tysdag 2. oktober 2018 - kl 1000 - 1300

Påmelding seinast tysdag 25. september

Elevar og tilsette har denne dagen gjort seg klar til å ta mot storinnrykk med ungsomsskuleelevar frå fylket vårt.  Vi vil då vise fram tilboda vi har ved Gjermundnes vgs

Velkomne til dykk alle

Kontakt skulen om det er noko du lurar på.  tlf 71282900 eller gjermundnes.vgs@mrfylke.no

Les meir

Informasjonsmateriell Gjermundnes vgs

Her vil de finne brosjyremateriell over tilboda ved Gjermundnes og ein Power Point presentasjon. 

Gjer deg litt meir kjent med Gjermundnes vge her :-)

Ta kontakt med skulen om det er noko de vil vite meir om!

Les meir

Ledige stillingar

Vi har ingen ledige stillingar no

Les meir

INFO nye elevar

Orienteringar vert sendt ut til kvar elev.  Du finn det også på heimesida vår: http://www.gjermundnes.vgs.no/Gjermundnes-VGS/Soeknad-og-Inntak/Skulestart-orientering

Les meir

Agronomkurs for vaksne

Sjå meir om dette under fana Vaksenagronom på denne sida.

rektor

Les meir

Tilboda våre

Her ser du samla kva for utdanningstilbod du kal søke på ved Gjermundnes vgs.

Velkommen

Les meir

PC-ordninga 2017

Du finn Informasjon om ordninga på mr fylke sine heimesider: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/PC-ordninga

Sjå også på skulen si heimeside: http://www.gjermundnes.vgs.no/Gjermundnes-VGS/Soeknad-og-Inntak/Skulestart-orientering

Les meir

Elevhandbok 2015-16

Elevhandbok 2016 - 2017.

Her har vi samla informasjon, aktuelle lovbestemmelsar og regelverk.  Dette er informasjon som er nyttig og viktig for alle i skulesamfunnet.  Bruk denne til å halde deg oppdatert

Rektor Aadne

Les meir