Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Om skulen > Ledige stillingar > 100% stilling som lærar i naturbruk- og anleggsgartnerfag

Kontaktpersonar

Jorun  Frostad Jorun Frostad
kontorleiar
+4771282917 /
Mob. 90525795
Send e-post

100% stilling som lærar i naturbruk- og anleggsgartnerfag

Ved Gjermundnes vgs er det frå 1. august 2019 ledig ei 100 % fast undervisningsstilling

Vi søkjer etter ein dyktig lærar i naturbruk- anleggsgartnarfag .

Du får jobbe med

- undervisning
- rettleiing og oppfølging av elevar
- evt. kontaktlærarrolle
- fagleg og pedagogisk utviklingsarbeid i samarbeid med andre lærarar
- andre oppgåver som høyrer til lærarrolla

For å jobbe hos oss som lærar må du

- relevant faglig og pedagogisk utdanning som fyller kompetansekravet for tilsetting som lærar
- beherske norsk språk godt, både skriftleg og muntleg
- kunne undervise både i teoretisk og praktisk del av programfaga 
- trivast i lag med ungdom 
- vere ein god klasseleiar
- ha digital kompetanse 

Vi tilbyr

- gode moglegheiter til fagleg utvikling
- godt arbeidsmiljø 
- offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i SPK)
- løn etter avtale

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfoldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.

Søkarlista kan bli offentleg sjølv om du ber om anonymitet. Du vil bli varsla om dette.

Politiattest

Den som blir tilsett må levere politiattest.

Søk her!