Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Om skulen > Ledige stillingar > 44,5% stilling som reinhaldar

Kontaktpersonar

Jorun  Frostad Jorun Frostad
kontorleiar
+4771282917 /
Mob. 90525795
Send e-post

44,5% stilling som reinhaldar

Gjermundnes vgs har ledig vikariat som reinhaldar og vi søkjer etter ein dyktig og positiv person som kunne tenke seg å 
jobbe for oss i perioden 08.04.2019 - 05.12.2019.

Les meir om skulen på nettsida www.gjermundnes.vgs.no.

Krav til kompetanse

Vi ønskjer å ha reinhaldarar med fagbrev i reinhaldsfaget. Solid og relevant praksis kan erstatte kravet om fagbrev. Hovuddelen av reinhaldet på skulen blir gjort medan elevar og andre tilsette er på skulen. Det er derfor viktig med god samarbeidsevne og godt humør.

Vi tilbyr

- offentleg pensjonsordning og gode forsikringsviklår (medlemskap i KLP)
- godt arbeidsmiljø
- løn etter avtale

Andre opplysningar

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er velkomen til å søkje ledig stilling hos oss.

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om du ber om anonymitet. Du vil bli varsla om dette.

Politiattest

Den som blir tilsett må levere politiattest.

Søk her!