Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilsette

E-post
Telefon
Mobil
Grønningsæter, Kai Adjunkt Allmenfag Send e-post +4771282967 91165540
Vestnes, Hilde Elin Adjunkt m/tilleggsut Allmenfag Send e-post +4771282962 95788813
Danielsen, Helene Grüner Adjunkt med tilleggsutdanning Allmenfag Send e-post +4771282969 976 62 051
Aas, Monika Arbeidsleder Elevservice Send e-post +4771282925 95924460
Wesnes, Anne Elise Nilsen Ass. Rektor Administrasjon Send e-post +4771282911
Gisnås, Asbjørn Ass.Rektor Administrasjon Send e-post
Pedersen, Ragnhild Assistent Elevservice Send e-post
Lange, Kate Assistent Spesped-inntaksansvarleg Send e-post +4795219780
Hovde, Jørgen Liabø Assistent Romsdal videregående skole Send e-post 71243300
Pedersen, Ingunn Helene Assistent Elevservice Send e-post +4771282924 909 97 306
Nyhagen, Anita Assistent Elevservice Send e-post 952 19 363
Rødal, Wenche Iren Assistent Elevservice Send e-post +4771282922 917 31 002
Elma, Åshild Helene Hjelvik Assistent Elevservice Send e-post +4771282984
Solskjær, Dag Remmem Avdelingsleiar TIP Administrasjon Send e-post +4771282972 41100776
Åndal, May Liss Heggem Fagarbeider Elevservice Send e-post +4771282982
Andersen, Ragnhild Fagarbeider Spesped-inntaksansvarleg Send e-post +4771282989 958 56 642
Figenschou, Jørgen Fagarbeider Elevservice Send e-post 41239817
Neraas, Ragnar Fagarbeider Tenk.og ind. produksjon Send e-post +4771282974
Walle, Valborg Iren Fagarbeider Spesped-inntaksansvarleg Send e-post +4771282951
Frostad, Tove Fagarbeider Spesped-inntaksansvarleg Send e-post 90983108
Vestre, Birgitte Fagarbeider Elevservice Send e-post 91805145
Rydjord, Inger Helga Fagarbeider Elevservice Send e-post +4771282985 470 79 067
Iversen, Tom Rune Fagarbeider Naturbruk Send e-post +4771282977 91559790
Sylte, Gudmund Fagarbeider Tenk.og ind. produksjon Send e-post +4771282975 977 70 105
Fischer, Gabriele Fagarbeider Elevservice Send e-post 48047832
Dragnes, Inger Elisabeth Fagarbeider Elevservice Send e-post +4771282980 45428512
Basma, Thor Gunnar Fagarbeider Naturbruk Send e-post +4795932171 959 32 171
Nerheim, Magnus Fagarbeider Naturbruk Send e-post +4771282978 993 86 702
Hage, Rita Kr.Olsen Fagarbeider Elevservice Send e-post +4771282923
Kjellbotn, Camilla Fagarbeider Elevservice Send e-post 99335147
Urke, Knut Einar Fagarbeider Naturbruk Send e-post +4771282960 986 42 015
Legernes, Hilde Fagleder Administrasjon Send e-post +4771282961
Vadseth, Joachim IT-ansvarleg Elevservice Send e-post +4771282914
Skjegstad, Bodil Konsulent Elevservice Send e-post
Klauseth, Siv Fremstedal Konsulent Elevservice Send e-post +4771282918 930 11 593
Vestre, Merete Tomren Konsulent Elevservice Send e-post +4771282919 911 77 970
Blom, Sunniva Lektor Spesped-inntaksansvarleg Send e-post +4771282971 954 59 605
Næss, Leif Einar Lektor m/ tillegg Naturbruk Send e-post +4771282964 48249294
Skålvik, Åsmund Lektor m/tillegg Naturbruk Send e-post +4771282965 48032832
Sæth, Brage Lektor m/tilleggsutd. Allmenfag Send e-post 452 08 697
Frostad, Jørn Inge Lektor m/tilleggsutdanning Allmenfag Send e-post 913 64 551
Tomren, Tore Lektor m/tilleggsutdanning Allmenfag Send e-post +4771282935 99034056
Helle, Ivar Lærer Naturbruk Send e-post +4771282955 915 49 456
Bergheim, Kristian Lærer Naturbruk Send e-post
Morset, Rebekka Brandtzæg Lærer Naturbruk Send e-post +4792212349 92212349
Meyer, Ida Sofie Lærer Naturbruk Send e-post +4791775344 91775344
Vike, Brit Karen Lærer Naturbruk Send e-post 482 66 389
Lindset, Reidar Lærer Naturbruk Send e-post 951 27 390
Rutten, Jessica Lærer Naturbruk Send e-post +4790809901
Reiten, May Heggset Lærer Allmenfag Send e-post +4771282968 97983893
Karlsnes, Roger Lærer Tenk.og ind. produksjon Send e-post +4771282973 99237411
Hage, Ola Lærer Naturbruk Send e-post 986 46 668
Sønsthagen, John Lærer Naturbruk Send e-post +4771282966 95036036
Lyslo, Halgeir Lærer Tenk.og ind. produksjon Send e-post +4771282976 91595389
Myrseth, Simen Lærer Gardsbruk Send e-post 418 50 929
Lien, Ole Håkon Heen Lærer 3PB2 Send e-post
Grøtta, Knut Edvart Lærer Naturbruk Send e-post +4771282979 902 55 218
Venås, Lars Olav Lærer Naturbruk Send e-post 94056788
Thoresen, Åge Lærer Naturbruk Send e-post 47373711 473 73 711
Nordeide, Pål Martin Lærling Gardsbruk Send e-post
Haarr, Aadne Runar Rektor Leiing Send e-post +4771282910 91584305
Tomren, Aina Rektor Leiing Send e-post +4771282916 90927792
Misund, Gunn Karin Renholder Elevservice Send e-post
Langstein, Ruth Olaug Renholder Elevservice Send e-post
Vike, Marit Karin Årseth Rådgiver Allmenfag Send e-post +4771282915
Røvik, Bente Helen Vernepleier Spesped-inntaksansvarleg Send e-post +4771282953
Solskjær, Marit Louise T. Vernepleier Spesped-inntaksansvarleg Send e-post +4771282954 93620296
Løvik, Caroline Vatnehol Vernepleier Elevservice Send e-post +4771243300
Frostad, Jorun kontorleiar Elevservice Send e-post +4771282917 90525795
Vik, Kjersti Anette Rypdal stallansvarlig Elevservice Send e-post +4740227202 40227202