Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Skulestart > Skulestart

elever på tur

Skulestart

Skulen byrjar etter ferien for elevane måndag 17. august kl 10.00 med oppmøte i Gymnastikksalen. Første skuleveka følgjer eigen plan, som blir delt ut første skuledag. Skuledagen er lagt opp med 7 timar mellom kl 07.45 og kl 14.35.

For dei som skal bu på skulen sitt internat, vert det høve til å flytte inn søndag 16. august kl 16.00-19.00
Det vert servert kveldsmat.

Kjem du inn på 1. inntaket så er søknadsfristen for internatplass 2. august.

Andre søkjarar sender inn søknad om internatplass så snart dei har fått tildelt skuleplass. 

Sjekkliste for deg som skal bli elev ved Gjermundnes vidaregående dette skuleåret

- gå gjennom skolestart-portalen, les om elev-PC/stipend

- søk skuleskyss gjennom skuleskyss-portalen

- søk stipend gjennom Lånekassen

- velg fordjupingsfag (YFF) for Vg1-elevar på skolestart.mrfylke.no (kan søkast på etter skulestart om du er usikker på kva du vil velge) 

- sørg for å ha arbeidsklede og utstyr i orden

- foresatte må signere PC-avtale på skolestart-portalen for elevar som skal ha PC gjennom fylkeskommunen

For internatelevar

- søk om internatplass

- søk bortebuarstipend gjennom Lånekassen

For elevar som skal ha hest ved skulen

- søk stallplass

 

Kontaktpersonar

Aadne Runar Haarr Aadne Runar Haarr
Rektor
+4771282910 /
Mob. 91584305
Send e-post
Jorun  Frostad Jorun Frostad
kontorleiar
+4771282917 /
Mob. 90525795
Send e-post
Monika Aas
Arbeidsleder
+4771282925 /
Mob. 95924460
Send e-post
Siv Fremstedal Klauseth Siv Fremstedal Klauseth
Konsulent
+4771282918 /
Mob. 930 11 593
Send e-post