Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Lærebøker

Skulen låner ut lærebøker til alle elever. Ekspedisjonskontoret administrerer utlån og innleveringen av bøkene.

lareboker

Etter skuleårets slutt, eller ved avbrutt skulegang, skal lærebøkene leverast tilbake. Dersom bøkene ikke blir levert etter siste skuledag, sender skulen ein faktura.

Husk å skrive namn i boka då det er viktig at du leverer tilbake eksakt dei bøkene du lånte. 

Anna undervisningsutstyr som du treng må du kjøpe sjølv (t.d skrivemateriell, kalkulator, private PC eller PC gjennom PC-ordninga).