Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Åker med rundballer

Vg3 Landbruk

Generell beskrivelse:

Agronomen står for drift av og/eller arbeid på landbrukseigedommar.

Arbeidsplassen til agronomen er hovudsakleg knytt til gardsbruk, men òg til større landbrukseigedommar og bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgåver

Sentrale arbeidsområde er

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • forvaltning av innmark og utmark
 • bruk og vedlikehald av maskiner og tekniske hjelpemiddel
 • foredling av råvarer, marknadsføring og omsetnad
 • driftsleiing, bedriftsutvikling og produktutvikling
 • tenesteyting med grunnlag i ressursane på landbrukseigedommen, kundebehandling

Undervisninga for landbruk inneheld:

 • Allsidig agronomkompetanse
 • Grunnlag for profesjonell yrkesutøing i landbruksbedrift
 • Samspel mellom biologi, naturen og mennesket
 • Kompetanse om økologisk og konvensjonell drift
 • Kunnskap om etablering av nye næringsmuligheter
 • Sammanhengar mellom bærekraftig forvaltning og økonomisk utbytte
 • Mulighet for økt sjølvstendighet gjennom praktiske arbeidsoppgåver
 • Kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgåver
 • Drift av skulen sitt gardsbruk i perioder under kyndig veiledning

Agronomens arbeidsfelt kan være sjølvstendig næringsdrivande i egen landbruksbedrift eller profesjonell arbeidstakar i gardsarbeid.

Hva kan du bli?

 • Avløser: Ikke beskyttet tittel. Person som utfører det nødvendige arbeidet på en gård når gårdbrukeren har ferie eller fri. En avløser vil ha store fordeler av å ha agronom-utdanning, men det er ikke et krav.
 • Agronom: Agronom er tittelen på en som har landbruksutdannelse (Vg3 Landbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, storfedrift, drive ”opplevelseslandbruk” knyttet til turisme, arbeide med miljøvern, naturforvaltning og skjøtsel knyttet til kulturlandskap.
 • Bonde: Betegnelse på en person som driver en landbrukseiendom. Det er ingen formelle krav til utdanning, men det er en fordel å ha agronom- eller skogbrukerutdanning.
 • Dyrepleier: Arbeider med stell av dyr i dyrepark, kennel, dyrebutikk, dyreklinikk, sirkus etc. Toårig studie ved Norges veterinærhøgskole. Krever generell studiekompetanse, gjerne fra naturbruk.
 • Dyrlege: Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole.  Naturbruk gir deg grunnleggende kompetanse og svært gode forutsetninger for videre studier.
 • Friluftsliv, veileder:  Naturbruk kan gi et godt grunnlag for veiledning i friluftsliv og for studier i friluftsliv ved høgskole.
 • Fritidsleder: Yrkestittel for person som arbeider med å aktivisere mennesker. Ferdigheter og kunnskaper i naturbruk kan være svært relevante, og det kan være en fordel å ha god kontakt med dyr.
 • Gjeter: Navn på den som har tilsyn med husdyr på beite. Vedkommende må like å være alene, være glad i natur og dyr. Det er en fordel om du verken er selskapssyk eller mørkredd.
 • Gårdbruker: Betegnelse på en person som driver en landbrukseiendom. Det er ingen formelle krav til utdanning, men det er en fordel å ha agronom- eller skogbrukerutdanning.
 • Inseminør: Person som arbeider med kunstig sædoverføring hos husdyr. Det er en fordel å ha grunnutdanningen fra naturbruk.
 • Landbruksmaskin-mekaniker, fagarbeider: Yrkestittel knyttet til utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon. Etter to år på skole går har du to år i lære på Landbruksmaskinmekanikerfaget. Denne typen mekanikere har spesialisert seg innenfor landbruksmaskiner og kan bruke, vedlikeholde og reparere slike.
 • Landbruksvikar: Person som er tilsatt av kommunen for å arbeide på gårdsbruk når gårdbruker har ferie, er syk eller på annen måte er forhindret fra å gjøre det daglige arbeidet (Se også avløser.)
 • Landmåler: Person som arbeider med å nedtegne og utarbeide ulike typer kart. Denne tittelen krever høgskoleutdanning.
 • Praktikant: I landbrukssammenheng er dette betegnelsen på en person som arbeider i landbruket uten at det kreves formell utdanning.
 • Reindrifter: En person som arbeider med rein og reindrift, enten som eier eller som avløser/vikar.
 • Røkter: Person som passer, trener og rir / kjører hester. Hestefaget innenfor naturbruk gir bred kunnskap om stell og røkt av hest. Som rytter/hestetrener jobber du med drift av stall/stutteri, travtrening/-kjøring, galopptrening/-riding, turriding, mosjonsriding og/eller hesteturisme.
 • Utmarkstekniker: Person som arbeider med veiledning, oppsyn og planlegging i utmark. De fleste utmarksteknikere har utdanning fra høgskole. Det kan være en stor fordel å ha grunnutdanning fra naturbruk, f.eks. skogbruk.
 • Veterinær: Yrkestittel forbeholdt personer som har fullført studium ved Norges veterinærhøgskole.
 • Zoolog: Tittel som kan benyttes av personer som har studert zoologi (dyrelære) ved universitet eller høgskole.
 • Økologisk agronom: En person som har naturbruksudannelse og yrkeskompetanse innen spesialområdet økologisk landbruk.

Fag og timefordeling

Kontaktpersonar

Hilde Legernes
Fagleder
+4771282961
Send e-post
Marit Karin Årseth Vike Marit Karin Årseth Vike
Rådgiver
+4771282915
Send e-post