Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Studietilbod > Studietilbod > Påbygging til generell studiekompetanse

Elever i klasserom

Påbygging til generell studiekompetanse

Ved Gjermundnes til byr vi to forskjellige kurs som begge fører til generell studiekompetanse.

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse:

Dette er eit kurs som er tilpassa alle yrkesfaglege utdanningsprogram.  Alle utdanningsprogram har samme innhaldet med fellsefag.  Dette felles grunnlaget er tilpassa fag og tilefordelinga på kurset Påbygging til generell studiekompetanse.  Du kan lese meir om dette ved å trykke på peikaren i venstremargen.

Vg3 Naturbruk studieførebuande:

I utdanningsprogram Naturbruk har ein noko meir fellesfag enn i dei andre yrkesfaglege utdanningsprogramma.  Dette gjer at vi har eit eige studieførebuande kurs som er tilpassa dette, og som fører til vidare fellesfagleg kompetanse. 

Realfagsfordjuping

Tek du Vg3 Naturbruk har du også høve til å fordjupe deg enno mei innan realfag.  På denne måten kan du skaffe der spesiell studiekompetanse som kvalifiserer til opptak på universitetsstudium som krev slik kompetanse.  Du kan lese meir om dette peikaren i venstremargen

Kontaktpersonar

Marit Karin Årseth Vike Marit Karin Årseth Vike
Rådgiver
+4771282915
Send e-post
Anne Elise Nilsen Wesnes Anne Elise Nilsen Wesnes
Ass. Rektor
+4771282911
Send e-post