Digitale tenester og læremiddel

 

Office 365 (Word, Excel, PowerPoint..) får elevane gratis av fylkeskommunen så lenge dei er elevar under vidaregåande opplæring.

Dei fleste nyare PC-ar kjem med Office-pakka forhåndsinstallert og ein treng berre å logge på med ei spesifikk adresse. 

Adressa er <FEIDE-brukarnamn>@o365.mrvgs.no og FEIDE-passordet ditt. 

Har du ikkje forhåndsinstallert Office-pakka på maskina di eller har Mac, kan du laste ho ned på office.com. Logg inn med <FEIDE-brukarnamn>@o365.mrvgs.no og FEIDE-passord. 

Itslearning er læringsplattforma (LMS) til Møre og Romsdal fylkeskommune. Ein LMS er både eit administrativt system for skolen og eit elektronisk læringssystem der lærarar og elevar kan organisere faga i ulike rom og mapper. I itslearning kan elevar og lærarar kommunisere med hjelp av chat, epost og forum

På Nasjonal digital læringsarena (NDLA) finn du gratis digitale læringsressursar i mange fag. NDLA tilbyr også fleire andre ressursar, for eksempel opplæring i korleis du lagar blogg, video, tankekart m.m.

 

Nettet på skolane skal brukast til læring i fag.

Gode råd:

  • Unngå streaming av video og lyd og store nedlastingar som ikkje er relatert til undervisninga.
  • Gå aldri frå maskina di utan tilsyn.
  • Lås datamaskina di inn i skap i klasserommet ditt når du ikkje passar på den sjølv.
  • Snakk med dei føresette om forsikring av utstyret ditt. Ved tjuveri er det di eiga forsikring som skal dekke tapet.
  • Pass godt på brukarnamnet og passordet ditt. Bruk trygge passord (Vi anbefalar minst 8 tegn + store og små bokstavar og tal.)
  • Du kan bli ansvarleg for det andre gjer om dei får tilgang til brukaridentiteten din. 

Sjå også IKT-reglementet som er ein del av ordensreglementet for elevar i Møre og Romsdal fylkeskommune.