Reglement og rettleiing ved skriftleg eksamen

Informasjon om eksamenstrekk for skriftleg eksamen vert gitt i Visma In School (VIS) onsdag 15. mai kl. 09:00

Ei fullstendig oversikt over tillatte nettressursar ved eksamen finn du her

Du må sette deg inn i kva fag du er trukke ut til. Informasjon om skriftleg eksamenstrekk vert gitt i VIS onsdag 15.mai 09:00. Du finn informasjon om trekket i VIS (Visma In School) på to plassar: 

 1. i varselbjella øvst til høgre i VIS-bildet eller
 2. i den blå horisontale menyen øvst under faginformasjon - eksamensparti

Du må i god tid før eksamen ha klargjort følgjande:

 1. Lasta ned Presens (https://presens.mrfylke.no/download)
 2. På eksamensdagen vil internett vere stengt slik at du ikkje har tilgang til filer lagra på OneDrive. Du må derfor synkronisere filer du ønskjer å ha tilgang til under skriftleg eksamen til eigen PC (sjå boks til høgre for framgangsmåte). Viss du treng hjelp, må du snakke med IT i god tid før eksamensdagen.
 3. Pass på at program som trengs er lasta ned på eiga maskin. For eksempel Ordnett+ eller GeoGebra.
 4. Du bør skru av og på PC før eksamen og lukke ned alt som ikkje er nødvendig.
 5. Ved behov får du låne headset med ledning på eksamensdagen. Headset med bluetooth er ikkje lov.
 6. Sett deg inn i korleis filer skal anonymiserast og konverterast til pdf https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/brukerstotte-eksamen/
 7. Hugs ladar til PC.

Gå inn i OneDrive-mappen som er på PCen

 1. Gå inn i OneDrive-mappen som er på PCen
 2. Finn mappa/fila som du vil skal vere tilgjengeleg
 3. Høgreklikk på mappa/fila
 4. Velg "Behold alltid på denne enheten"

Møt i eksamenslokalet seinast 15 minutt før eksamen startar klokka 09.00. Informasjon om rom finn du i timeplanen i VIS.

Dersom du møter for seint, men før 10.00, vil du få gjennomføre eksamen, men du får ikkje kompensert tida du har mista.

Dersom du møter 10.00 eller seinare, får du ikkje gjennomføre eksamen.

Ingen får forlate eksamenslokalet før kl 10:00.

 1. Du skal finne frem nødvendig utstyr før eksamen startar.
 2. Du må bruke eigen berbar PC under eksamen. Skulen har ikkje PC til utlån på eksamensdagar.
 3. Mobiltelefon skal slåast heilt av og leverast til vakta. Det same gjeld digitale klokker.
 4. Det vil bli tatt stikkprøver på eit utval eksaminandar før eller etter eksamen for å sjekke tilgang til offline KI og andre ulovlege hjelpemiddel.
 5. Logg på Presens på skulen sitt nettverk når du kjem til eksamenslokalet.
 6.  For gjennomføre digital eksamen (heildigital eller del 2) må du gå til https://kandidat.udir.no/ - trykke på Jeg har eksamen i dag og logge på med Feide.
 7. Du må ikkje forlate eller bytte plass utan løyve frå vakt.
 8. Du skal kontrollere at du mottar rett eksamensoppgåve.
 9. Det er ikkje tillatt med nokon form for kommunikasjon med andre enn vakt. All form for digital kommunikasjon er forbode.
 10. Ta kontakt med vakta viss du har spørsmål, treng noko, eller har behov for å forlate lokalet.
 11. Ved innlevering: fjern forfattarinformasjon og konverter fil til PDF. 
 12. Etter at du har levert skal du ikkje forlate lokalet før vakt har sjekka at innlevering er ok.

PS: Det er lurt å lagre eksamensbesvarelsen på datamaskina til sensuren er ferdig og klagefristen er utløpt. For heildigitale eksamenar vil det vere mogleg å hente ut besvarelsen i ettertid.

Eksamenstid er oppgitt i trykt oppgåvehefte, eller på informasjonssida ved digital eksamen. Du kan få inntil 15 minutt ekstra for klargjering av besvarelsen. Det er kun klargjering av dokument som er tillatt, ingen skriving.

Dei fleste eksamenar er heildigitale, men i matematikk og biologi er eksamen todelt med ein del som skal leverast på papir. Tillatte hjelpemiddel på del 1 er skrivesaker, passar, linjal og vinkelmålar. Pennalhus er ikkje tillatt.

 • Eksamenssvar på papir skal førast med blå eller svart penn.
 • Om ikkje oppgåveteksten seier noko anna, skal du kun skrive på ei side av arket.
 • Arka må merkast med kandidatnummer. Kandidatnummer finn du på tilvist sitteplass.
 • Alle ark skal nummererast.
 • Dersom du treng fleire ark, skal du kontakte vakt.  

Når du skal levere papirbesvarelse, skal du ta kontakt med vakt. Svararka skal ligge i nummerert rekkefølge.  

I informasjonsteksten til eksamensoppgåva står det kva hjelpemiddel som er tillatt.

Ved sentralgitt eksamen med alle hjelpemiddel er det lov å bruke nettsidene i denne oversikta: Nettbaserte hjelpemiddel - Møre og Romsdal fylkeskommune (mrfylke.no)

Det er ikkje lov å bruke omsetjingsprogram, chatbot og tilsvarande teknolog. Dette gjeld også versjonar som fungerer utan tilgang på nett. Det betyr at det er forsøk på juks om ein kandidat har dette installert på maskina som blir brukt under eksamen.

Eksamensbesvarelsen kan bli annullert viss kandidaten har juksa eller forsøkt å jukse ved eksamen. Rektor avgjer om ein eksamen skal annullerast.  Viss eksamen blir annullert på grunn av juks eller forsøk på juks, kan du tidlegast gå opp til eksamen i faget eitt år etterpå. Ved annullering av eksamen, fell standpunktkarakteren bort.

Viss du er sjuk på eksamensdagen, må du straks gje beskjed til skulen. Legeerklæring må leverast så fort som mogleg.

Fellessensuren er i veke 25.

Eksamensresultatet vil du sjå i VIS under vurderingar.

Du har rett til å klage på eksamensresultatet. Frist for å klage er 10 dagar etter publisering av resultatet. Ta kontakt med skulen viss du ønskjer å klage på eksamenskarakteren.

Ordinær klagefrist: innan utgangen av 1. juli 2024
Hurtigklagefrist: 26.juni klokka 12.00

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.