Søknad om helgeopphald

 

Søknad om helgeopphald for internatbebuarar

Skjemaet er for elevar som bur på internatet eller skal bu på internatet i forbindelse med fjøs/stallvakt. Andre årsakar bes spesifiserast i feltet 'Anna årsak'. 

Alle som skal være på internatet i helgane skal sende inn søknad. Dette skal gjerast for kvart helgeopphald.

Kontakt