Søknad om helgeopphald

 

Søknad om helgeopphald for internatbebuarar

Skjemaet er for elevar som bur på internatet eller skal bu på internatet i forbindelse med fjøs/stallvakt. Andre årsakar bes spesifiserast i feltet 'Anna årsak'. 

Prisar:

  • Helgeopphald pga. lang reiseveg: kr. 500,- pr. mnd.
  • Stallvakt og fjøsvakt i undervisningssammenheng: gratis
  • Anna betalt arbeid kr. 100,- pr. døgn

Alle som skal være på internatet i helgane skal sende inn søknad. Dette skal gjerast for kvart helgeopphald.

Kontakt