Søknad om stallplass

Forplanar

 

Maks 8kg ensilasje, 2kg halm
0,5 Komplett, 0,5 Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov
Flis

Maks 15kg ensilasje, 2kg halm
0,5 Komplett, 0,5 Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov
Flis

Maks 8kg ensilasje, 2kg halm
0,5 Komplett, 0,5 Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov

Maks 15kg ensilasje, 2kg halm
0,5 Komplett, 0,5 Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov

 

Alle prisar er med forbehold om endringar i forpris. Skulen kan endre prisane undervegs med 1 månads varsel. 

Ved behov for meir grovfor avtalast dette spesielt med stalldriftansvarlig. Andre typer kraftfor eller grovfor kjøpes og administrerast av oppstallar. 

Inndeling ut fra forbehov. Det kan være tilfelle der for eksempel ridehest kjem inn under medium, eller ein islandshest under stor. 

Prisane inkluderar stalleie, flis, grovfor og de typene kraftfor skulen tilbyr. (Komplett og Betfiber), fri bruk av ridehall og utebane. Prisane inkluderar også at oppstallører har stallturnus i helgene.

Alle oppstallarar sett opp forplan i samarbeid med stalldriftsansvarleg. Eventuelle eneringar på forplan skal også utarbeidast i samarbeid med stalldriftsansvarleg. Stalldriftsansvarleg kan til ein kvar tid endre forplana ut frå dyrevelferdsmessige hensyn. 

 

Stallsøknad

ELEVINFORMASJON

STALLVAKT

EIGARINFORMASJON

Dokumenter

Kontakt