Søknad om stallplass

Forplanar

 

Maks 8 kg høyensilasje, 2 kg halm
0,5 liter Komplett, Multivitaminer og salt ut frå behov
1 sekk stallpellets pr. uke

Maks 15 kg høyensilasje, 2 kg halm
1,0 liter  Komplett, Multivitaminer og salt ut frå behov
2 sekker stallpellets pr. uke

Maks 10 kg høyensilasje, 2 kg halm
0,5 Komplett, Multivitaminer og salt ut frå behov

Maks 15 kg høyensilasje, 2 kg halm
1,0 liter Komplett, Multivitaminer og salt ut frå behov

 

Alle priser er med forbehold om endringar i fórpris. Skulen kan endre prisene undervegs med 1 månads varsel. 

Ved behov for meire grovfor avtalast dette spesielt med stalldriftansvarlig. Andre typer kraftfor eller grovfor kjøpes og administrerast av oppstallar. 

Inndeling ut fra fórbehov. Det kan være tilfelle der for eksempel ridehest kjem inn under medium, eller ein islandshest under stor. 

Prisene inkluderer stalleie, flis, gróvfor og de typene kraftfór skulen tilbyr. (Komplett og Betfiber), fri bruk av ridehall og utebane. Prisane inkluderer også at oppstallører har stallturnus i helgene.

Alle oppstallarar skal sette opp fórplan i samarbeid med stalldriftsansvarleg. Eventuelle endringar på forplan skal også utarbeidast i samarbeid med stalldriftsansvarleg. Stalldriftsansvarleg kan til ein kvar tid endre fórplana ut frå dyrevelferdsmessige hensyn. 

 

Søknad om stallplass

ELEVINFORMASJON

STALLVAKT

Stall Gjermundnes drives av elevar og opstallørar. Opstallørar har stallvakt i alle helger som ein del av stalleiga. Grupper settast opp etter antal oppstallørar og hestar, og plan på dette vert gitt ut i god tid. Blir ein hindra i å møte er ein sjølv ansvarleg for å bytte stallvakt elevane seg i mellom. Alle oppstallørar har ekstra ansvar i vekedagane medan dei har stallvakt.

EIGARINFORMASJON

Dokumenter

Kontakt