Biogassanlegg og bærekraft i landbruket

For noen uker siden hadde vi besøk av Lovise Johanne Sæter fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Lovise Johanne jobber som rådgiver innen energi og bærekraft.  Hun holdt et engasjerende foredrag til  våre elever om bærekraft  og bioøkonomi i landbruket, et tema hun jobber med som prosjektdeltaker i  prosjektet "Gårdsbaserte biogassanlegg som forsknings- og opplæringsarena".  Prosjektet skal sette fokus på hvordan optimalisere drift og prosess i et biogassanlegg for å gi bedre utnyttelse av strøm, varme og biores.

 

Et spennende og aktuelt tema når vi tenker bærekraft og landbrukets økonomiske utfordringer - ikke minst med tanke på dagens strømpriser!

 

Vi spurte en av elevene våre som går Vg3 Landbruk, Amund Gunnerød Amundsen, om hvilke tanker han gjorde seg etter foredraget.

 

Skriv ut
Hvilke tanker har du om bærekraft i landbruket?

- Bærekraft i landbruket er et tema som det er viktig å tenke på. Samtidig kan ikke bonden ta alt ansvar, og det må subsidieres. Om man skal forvente at en bonde, som allerede er presset hardt både økonomisk og på arbeidsmengde, vil ta byrden alene,  vil det nok skje lite. 

Bioøkonomi i praksis, tror du det har det noe for seg, både økonomisk og praktisk?  

-Det vil nok lønne seg etter hvert, men det er en stor investering. Du må også ha et forbruk av energi som samsvarer med det å sette inn et anlegg. 

Hva tror du blir den største utfordringen med et slikt anlegg?

-Det er klart at kostnad kan bli ei utfordring, men det finnes gode låneordninger på «grønne» tiltak. 

 Kjenner du noen som i dag har slike anlegg eller planlegger slike anlegg på gården sin?

 -Nei, jeg kjenner ingen som har anlegg på sitt bruk, men der jeg jobber har det vært snakk om å levere møkk og ta imot biorest fra et større anlegg.