Dokumentasjonskravet ved sykerelatert fravær er endra

10% regelen gjelder fremdeles, men dokumentert sykefravær blir ikke regnet som fravær. Egenmelding regnes nå som god nok dokumentasjon. Er eleven yngre enn 18 år må vi ha bekreftelse fra foresatte. Egenmeldinger må fortsatt meldes kontaktlærer/faglærer på 1. fraværsdag.

Skriv ut

Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

Les den fullstendige pressemeldingen  fra Regjeringen her

Er du syk?

Da skal du ikke møte på skolen. Syke skal være hjemme og teste seg ved symptom på koronavirus.

Fem døgns isolasjon er tilstrekkelig for personer med koronavirusinfeksjon. For fullvaksinerte uten symptomer blir isolasjonstiden forkortet til to døgn. Les mere om isolasjonstid og råd fra FHI her

Kontakt