Gult nivå

Tilbake til gult beredskapsnivå ved Gjermundnes vgs frå torsdag 15.04.21

Skriv ut

Etter nasjonale retningslinjer nedjusteres beredskapsnivå til gult. Minner om at alle held avstand og vaskar hendene grundig og ofte. Bli heime om du er sjuk og test deg ved mistanke om smitte. Følg reglane for karantene og isolasjon.

Kontakt