Intervju med tidligere elev Merete Kjersheim

Merete Kjersheim er 27 år og er fra Tresfjord i Vestnes kommune.

Merete gikk Vg1 Naturbruk og Vg2 Anleggsgartner ved Gjermundnes vgs. og har tatt fagbrev som anleggsgartner. I dag jobber ho som lærer på programområdet  Anleggsgartner- og idrettsanlegg ved Gjermundnes vgs.

Skriv ut
Hvorfor valgte du å søke deg til Gjermundnes vgs? 

-Det var kort vei hjemmefra og jeg ville ha en helt annen skolehverdag med mer praksis da jeg ikke ville sitte ved skolepulten hver dag. Jeg gikk Vg1 naturbruk og Vg2 anleggsgartnerfag.

Hva var fint med å være elev ved Gjermundnes vgs?

-Vi fikk være mye ute, hadde en variert skoledag. Også det å bli kjent med nye personer fra andre steder.

Hva er det viktigste av kunnskap/ferdigheter du har tatt med deg fra di utdanning som anleggsgartner inn i utdanning/arbeid/fritid?

-Det er mye jeg har tatt med meg som jeg har  brukt etter jeg var ferdig på Gjermundnes. Hva som er den viktigste er vanskelig å si, da det er mye.

Hvor fikk du vite om Gjermundnes vgs sine studietilbud?

-Jeg fikk vite om studietilbudene når jeg gikk på ungdomsskolen.

Hva slags utdanning har du valgt etter du var elev på Gjermundnes vgs.?

-Tidligere har jeg vært lærling i anleggsgartnerfaget, tatt fagbrev og jobbet som anleggsgartner på Sunnmøre i to forskjellige bedrifter. Jeg har ikke tatt noe videre utdanning enda men jeg har til høsten -22 søkt studieplass på praktisk pedagogisk yrkesfag i Volda.

Hva slags yrke har du nå?

- I dag jobber jeg som lærer på anleggsgartnerlinja ved Gjermundnes vgs.  Jeg  har 1 års permisjon fra min faste jobb i Busengdal AS, hvor jeg jobber som anleggsgartner. 

Hva er ditt beste minne fra tiden som elev ved Gjermundnes vgs?

-Jeg har mange gode minner fra da jeg gikk på Gjermundnes, veldig vanskelig å velge hva som er det beste.