No kan du søke vidaregåande opplæring!

Det er opna for søking til skuleåret  2022-2023.

Søknadsfristar: 

- 1. mars for ordinær søking

- 1. februar for søkarar med fortrinnsrett eller individuell vurdering

- 1. februar for formidling til læreplass for lærekandidatar 

Skriv ut

Informasjon om søknadsprosessen og oversikt over våre ulike utdanningsprogram finn du i tilbudsheftet og i pressemelding frå  Møre og Romsdal fylkeskommune, sjå nedanfor.

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt