Nye heimesider!

Etter snart 10 år har vi endeleg fått nye heimesider! Alle skulane i fylket skal i løpet av året få nye heimesider i same stil som mrfylke.no. Gjermundnes er ein av skulane som er først ute. 

Skriv ut

Mykje av innhaldet vil være statisk og likt på dei ulike skulane sine heimesider. For eksempel er utdanningstilboda våre statisk informasjon henta frå vilbli.no. 

Vi har dog moglegheit til å sette litt eige preg og gi informasjon knytta kun til oss, som for eksempel denne sida "Meir om studietilboda våre" som er vår egen tekst og bilete, samt informasjon om internatet ,gartneriet og Stall Gjermundnes. Du finn også mykje anna under "Om skolen" på framsida.  

Heimesida skal også være såkalt 'universelt utforma' slik at det skal være lettare å lese for publikum med funksjonsnedsettingar. 

Mykje av innhaldet er ikkje heilt klart endå. Vi ber om forbehald om feil og manglar enn so lenge, men vi jobbar kontinuerlig med forbedringar.