Økt sikkerhet ved bruk av Office-pakka

Alle elevar i Møre og Romsdal fylkeskommune får gratis kontorstøtte-pakke (Microsoft Office 365), uansett om dei vel PC-ordning eller ikkje.

Av sikkerhets messige årsaker har vi måtte aktivere såklla to-faktor-pålogging i Microsoft Office også for elevane i Møre og Romsdal. 

Skriv ut

Det vil sei at du må bruke ein app på mobiltelefon i tillegg til brukernamn og passord for å verifisere deg sjølv av og til. 

Dersom du ikkje har kapabel mobiltelefon eller mobiltelefon i det heile tatt må du ta kontakt med IT-ansvarleg eller kontaktlæraren din. 

Brukarveiledning finn du nederst i denne saka.