Open kveld flytta til onsdag 9. februar!

På grunn av smittesituasjonen flyttar vi datoen for open kveld.

Skriv ut

Mellom kl. 17.00 - 20.00 vil alle som kanskje vil søke seg inn som elevar hos oss få anledning til omvisning, informasjon om skulen og dei ulike utdanningstilboda. Rådgivar og elevar vil være tilgjengeleg for spørsmål.

Vi spanderer kveldsmat til alle frå kl. 19.00 - 20.00

 

Elevar og tilsette vil vise fram det vi gjer på i skulekvardagen vår:

- verkstad med Vg1 Teknologi og industrifag (TIF)  og Vg2 Industriteknologi (PIN)

- fjøsen med Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnarnæring

- stallen med Vg1 Naturbruk og Vg2 Hest og dyrefag

- gartneriet med Vg1 Naturbruk og Vg2 Anleggsgartnar

- alternativ opplæring

 

Du får informasjon om:

- skulen og korleis det er å vere elev

- allmennfagleg fordjupning

- internatet og høve til å sjå korleis elevane bur

 

 

Les meir om alle studietilboda våre på denne sida.

 

 

Påmelding