Open skule 26. januar -22!

 kl. 17.00 - 20.00

 

Vi spanderer kveldsmat til alle frå kl. 19.00 - 20.00

Skriv ut

Elevar og tilsette vil vise fram det vi gjer på i skulekvardagen vår:

- verkstad med Vg1 Teknologi og industrifag (TIF)  og Vg2 Industriteknologi (PIN)

- fjøsen med Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnarnæring

- stallen med Vg1 Naturbruk og Vg2 Hest og dyrefag

- gartneriet med Vg1 Naturbruk og Vg2 Anleggsgartnar

- alternativ opplæring

 

Du får informasjon om:

- skulen og korleis det er å vere elev

- allmennfagleg fordjupning

- internatet og høve til å sjå korleis elevane bur

 

 

Les meir om alle studietilboda våre på denne sida.

 

 

Påmelding