Rødt nivå

Som de fleste trolig har fått med seg, så går alle videregående skoler i landet over på rødt nivå de neste 2 ukene. Denne informasjonen kom ut via pressemelding i kveld. Ettersom flesteparten av våre elever er internatboere og har allerede ankommet Gjermundnes, vil det være ordinær undervisning på skolen fra og med i morgen, 4. januar. Oppjustering fra gult til rødt nivå innebærer de samme smitteverntiltakene som før, men i tillegg skal ytterligere kontaktreduserende tiltak iverksettes. Dette innebærer blant annet 1 meter avstand i ALLE sammenhenger på skolen. Vi ber om at ingen syke eller med symptomer møter på skolen, at alle holder god hygiene (håndvask og sprit) ved innganger, bytte av klasserom, matsal etc, og ikke minst avstand til hverandre. Vi har alle et kollektivt ansvar her, og vi er avhengige av at alle sammen bidrar. Mer informasjon vil bli sendt ut.

Skriv ut

Snarvegar

Kontakt