Skal du gå vidaregåande til hausten?

Fristen er snart ute! 

Skriv ut

På heimesida vår finn du meir informasjon om dei ulike utdanningsprogramma våre. Nederst finn du tilbudskatalogen for alle skulane i fylket. 

Skuleplass søker du på vigo.no. 

 

Søknadsfristar:

 

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til vidaregåande skule og formidling til læreplass.

1. februar er søknadsfrist

  • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkarar som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
  • for søkarar som nylig har komme til Noreg
  • ved søknad om individuell behandling
  • ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater