Skulekvardagen 4.-7 januar 2022

Første veka etter jul er det heimeskule med digital undervisning.

Skriv ut

Det vert digital undervisning i Teams med link til kvar undervisningstime i Its’learning-kalenderen. Undervisninga følgjer vanleg timeplan.


Skulen tek til med raudt beredskapsnivå etter jul med vanleg oppmøte måndag 10. januar.

Internatet er ope søndag kveld 9/1 frå kl. 19.00 


Det er framleis raudt beredskapsnivå når elevar og tilsette kjem tilbake på skulen etter jul!

Kontakt