Tilbake til vanleg... fråvær!

Dei midlertidige reglane for fråvær i dei vidaregåande skolane er oppheva. Frå måndag 11. oktober gjeld det ordinære fråværsreglementet.

Skriv ut

Det betyr ved elevane ikkje kan bruke eigenmelding eller melding frå føresette ved helserelatert fråvær, og  frå i dag av er det dei vanlege fråværsreglane som gjeld

Snarvegar

Kontakt