Traktorsimulator

Visste du att me har en spildrandes ny traktorsimulator på Gjermundnes? 

Skriv ut

I 2019 kjøpte Gjermundnes vgs ein traktorsimulator til bruk i undervisning. Denne vert flittig brukt av alle elevar, både i undervisning og i friminutta. Simulatoren har 4 skjermar; 3 forran og ein bak, gir, touch-skjerm og joystick. Her kan ein lære å rygge med hengar og det meste av utstyr som finnst til ein traktor.