Koronatiltak

Beredskapsplan

Utdrag nasjonal smitteveileder:

VGSTiltak
Grønt nivå
  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:- Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsoing og klemming)- Vanlig organisering av klasserog skolehverdag
Gult nivå
  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold 
  3. Kontaktreduserende tiltak: - Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)- Hele klasser kan ha undervisning sammen- Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper- Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig- Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner- Unngå trengsel og store samlinger
Rødt nivå
  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold 
  3. Kontaktreduserende tiltak: - Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)- Ansatte bør komme til klasserommet - Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte- Unngå trengsel og store samlinger- Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

 

De tre grunnpilarane for å bremse smittespreiing er:

1. Sjuke personer skal ikke være i på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer

Når skal elever og ansatte møte på skolen?

- Når de ikke har symptomer på sykdom.
- Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
- Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt.
- Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at personer med nye symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal møte på skolen.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

- Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og elever.
- De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

-Det forutsettes at elever og ansatte ikke oppsøker skolen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke skolens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt