Vg1 Naturbruk

Gjermundnes har eit allsidig og godt apparat for opplæring i landbruk. Du finn her mjølkeproduksjon, moderne smågrisproduksjon, sau, stall, gartneri, skog og rike utmarksressursar

På Vg1 Naturbruk lærer du om:

- å produsere mat fra planter og dyr

- å utføre arbeid på åker og i fjøs

- å stelle dyr

- å være anleggsgartnar

- å utføre gartnararbeid

- å arbeide i skogen

- å kjøre traktor

- å behandle maskiner

- å drive friluftsliv, jakt og fiske

- lage mat ute og på kjøkkenet

Avhengig av kva programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. Du kan få arbeid innen flere ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Du kan også få studiekompetanse med fordypning i matematikk og biologi.

Skriv ut