Vg2 Anleggsgartner og indrettsanleggsfag

På Gjermundnes vgs kan du bli anleggsgartnar ved å gå Vg1 Naturbruk og Vg2 Anleggsgartnar. Etter dette går du ut 2 år i lære.

Anleggsgartnar er et yrke for framtida. En stadig større del av by-omgivelsene våre – som parker, plasser, idrettsanlegg, veier og fortau – er bygd av anleggsgartnarar. Produksjonen skjer der du er og arbeidsoppgåvene er varierte. Du arbeider både med maskiner og med handemakt. Du arbeider med alt frå stein og betong til trær og planter.

Anleggsgartnaren med fagbrev er ettertrakta arbeidskraft. Også om du vil bli ingeniør, arkitekt eller byplanlegger, kan anleggsgartnarfaget være den rette plassen å starte. Du får ei variert og innhaldsrik utdanning enn dei som kun vel teoretiske fag, og de to åra du er i lære får du lønn. Om du vil ha lønn under utdanning, vere sikra læreplass, ha ein sikker og god jobb, og samtidig ha muligheit til spennende videreutdanning etter endt fagutdanning: Bli anleggsgartner! Søk vg1 naturbruk. Hva kan du bli? Som anleggsgartnar jobbar du med drift og vedlikehald av parker, hagar, rekreasjonsområder og kulturlandskap. Du kan jobbe for offentleg sektor og i private entreprenørselskap. Du kan og drive ditt eget firma. Ein anleggsgartnar kan spesialisere seg i deler av faget som steinlegging eller treklatrer (arborist).

Skriv ut