Vg2 Heste- og dyrefag

Vg2 Heste- og dyrfag er linja for deg som meiner at hest er ein naturleg del av kvardagen!

Det er 17 timer undervisning i programfag knytt til hest kvar veke. Det er variert undervisning gjennom hele året i riding med dressur, sprang og rideturar i terrenget. Du får også bli med på ei rekke spennande klasseturar. Skulen har eit eige temjeprosjekt, der elevane samarbeider i par om å temme ein unghest i løpet av hausten. Skulen har også ein skinnverkstad. I tillegg lærer du om utstilling, stalldrift og generell handtering og dagleg stell av hest. Etter Vg2 kan du gå vidare på Vg3 påbygging med generell studiekompetanse, eller du kan gå ut i lære i heste- eller hovslagarfaget. Etter to år i lærebedrift kan du få fagbrev. På Gjermundnes kan elever velge realfag for å få studiekompetanse. Dette er viktig om man vil videre på høyere utdanning som veterinærhøyskole

Du kan til dømes bli: Dyrepleier, dyrlege / veterinær, hestefaglært, hovslager og ridelærar. 

Skriv ut