Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging

Skriv ut

Generell studiekompetanse gir moglegheit for opptak til dei fleste studium ved høgskolar og universitet. For opptak til visse studium krevst spesiell studiekompetanse, med fordjuping i matematikk og/eller andre realfag.