Skulestart hausten 2021

- gå gjennom skulestartportalen, den finn du her

- les om elev-PC/stipend

- søk skuleskyss gjennom skuleskyssportalen

- søk stipend gjennom Lånekassen

- velg fordjupningsfag (YFF) for Vg1-elevar på skolestart.mrfylke.no (kan søkast på etter skulestart om du er usikker på kva du vil velge)

- sørg for å ha arbeidsklede og utstyr i orden, les meir her

- føresette må signere PC-avtale på skolestartportalen for elevar som skal ha PC gjennom fylkeskommunen

For deg som skal bu på internatet:

- søk om internatplass

- søk bortebuarstipend gjennom Lånekassen

For deg som skal ha hest på skulen:

- søk stallplass

Fram til skulestart er det inntakskontoret på fylket som tek inn elevar. Etter at skulen har starta kan vi ta inn elevar frå ventelistene. Vi fylgjer listene og tek kontakt etter den rangeringa som står der.Vi har IKKJE høve til å gjere unntak frå rangeringa.

Kva må du gjere når du har fått skuleplass?

Etter inntaket vil det automatisk bli sendt ut ein sms til alle som er tilbodne skuleplass. Logg deg inn på skolestart.mrfylke.no så snart du har takka ja til plassen. Dersom du loggar deg inn før du har takka ja, vil all informasjon vise, men du får ikkje tilgang til bestillingsskjemaet. Dette vert først tilgjengeleg når du har takka ja til skuleplassen.

På skolestart.mrfylke.no vert du beden om å opprette ein brukar ved å taste inn fødselsnummer og eingangspassord mottatt på SMS og e-post. Du vert deretter beden om å oppgi passord. Du kan når som helst før svarfristen endre opplysningane dine. NB! Passord til portalen blir sendt ut til deg seinast 7. juli.

På skolestart.mrfylke.no er det ein del informasjon du må legge inn som vi treng, bl.a. for å legge deg i rett undervisningsgruppe. Vi må t.d. vite kva matematikkvariant du ønsker, kontaktinformasjon til føresette, om du skal ha elevPC og anna.

 

 

 

Første skuledag er mandag 23. august 2021

Frammøte kl. 10.00 i gymsalen, administrasjonsbygget

Timeplan for første skuleveke finn du nederst på sida

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan bruke egen PC eller du kan velje fylkeskommunen si PC-ordning. Du kan lese meir om ordninga her

Dersom du skal gå Teknologi- og industrifag vert det nytta programvare som kun køyrer på Microsoft Windows-baserte PCar. Elevar med Apple-maskiner må derfor ordne seg med dette sjølve. Skulen bidreg ikkje med lånemaskiner til elevar. Elevar som har PC gjennom fylkeskommunen sin avtale og som har PC på service vil få tilbud om lånemaskin.

Alle elevar får gratis kontorstøtteprogramvare (Microsoft Office 365) som elevar i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylke. 

Stipend og lån søkjer du på gjennom Lånekassen.

NB! Alle har rett på utstyrsstipend. Satsen på utstyrsstipendet variere med dei ulike utdanningsprogramma. Les meir om dei ulike stipenda og lån du kan søke på her

Internatet vårt har plass til 75 elevar og Vg1-elevar har førsteprioritet ved tildeling av internatplass.

Kjem du inn på 1. inntaket så er søknadsfristen 1. august. Andre søkjarar sender inn søknad om internatplass så snart dei har fått tildelt skuleplass.

Søknadsskjema for internatplass finn du her

Innflytting på internatet er søndag 22. august 2021, i tidsrommet kl. 16.00 - 19.00. Vi vil då ha folk tilstades for å ta imot elevar.

Du vil få tildelt rom og utlevert nøklar når du har betalt depositum på kr. 4.950,-. Betaling skjer med Vipps eller bankkort i kantina. NB! Vi tek ikkje kredittkort eller kontantar!

Følgjande utstyr må du ha med deg når du kjem:

-overmadrass, breidde 75 cm

-dyne, pute og sengetøy

-handdukar 

-toalettsaker

-toalettpapir

-vaskemiddel til reinhald av toalett, vaskemiddel til klesvask

-hengelås til garderobeskap og bod

-kjøkkenutstyr kan også takast med om du vil. NB! Små skap til oppbevaring!

-gardiner kan også takast med dersom du vil ha dine eigne (ca 130 cm. høgde, det er skinne med krokar til oppheng). På kvart rom er det frå før montert opp ei rullegardin 

NB! Det er ikkje lov til å ha kjøleskap, microbølgeovn, vannkoker etc. inne på rommet. Dette pga. eldre ledningsnett som ikkje er dimensjonert for dagens behov. 

Skal du ha med hest på skulen, søk stallplass her

Snarvegar

Dokumenter