Tilsette

Aadne Runar Haarr
Rektor
71 28 29 10 / 915 84 305
Jorun Frostad
Leiar
71 28 29 17 / 905 25 795
Knut Edvart Grøtta
Konsulent
71 28 29 79 / 902 55 218
Hilde Legernes
Fagleder
71 28 29 61
Aina Tomren
Fagleder
71 28 29 16 / 909 27 792
Anne Wesnes
Ass. Rektor
71 28 29 11
Monika Aas
Arbeidsleder
71 28 29 25 / 959 24 460
Inger Elisabeth Dragnes
Fagarbeider
71 28 29 80 / 454 28 512
Gabriele Fischer
Fagarbeider
480 47 832
Rita Kr.Olsen Hage
Arbeidsleder
71 28 29 23
Camilla Kjellbotn
Arbeidsleiar
993 35 147
Siv Fremstedal Klauseth
Konsulent
71 28 29 18 / 930 11 593
Kosta Ivanov Kostov
Assistent
Vasilka Kostova
Renholder
980 53 061
Ingrid Marie Larsen
Arbeidsleder
40 48 98 58 / 404 89 858
Tove Lindset
Fagarbeider
Ingunn Helene Pedersen
Assistent
71 28 29 24 / 909 97 306
Ragnhild Pedersen
Assistent
957 05 735
Inger Helga Rydjord
Fagarbeider
71 28 29 85 / 470 79 067
Wenche Iren Rødal
Assistent
71 28 29 22 / 917 31 002
Marita Remøy Sande
Assistent
466 68 529
Merete Vestre
Konsulent
71 28 29 19 / 911 77 970
Kjersti Anette Rypdal Vik
Fagarbeider
71 28 29 88 / 402 27 202
Christina Vilnes
Assistent
71 24 33 00
Jørn Inge Frostad
Lektor m/tilleggsutdanning
91 36 45 51 / 913 64 451
Tristan Hauff
Lærer
936 46 103
Hans Holmefjord
Lærer
996 42 019
Leif Einar Næss
Lektor m/ tillegg
71 28 29 64 / 482 49 294
May Heggset Reiten
Lærer
71 28 29 68 / 979 83 893
Åsmund Skålvik
Lektor m/tillegg
71 28 29 65 / 480 32 832
Brage Sæth
Lektor m/tilleggsutd.
45 20 86 97 / 452 08 697
Tore Tomren
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 29 35 / 990 34 056
Hilde Elin Vestnes
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 29 62 / 957 88 813
Brit Karen Vike
Lærer
48 26 63 89 / 482 66 389
Pål Martin Nordeide
Assistent
46 82 28 13 / 468 22 813
Martine Nerheim Smisetfoss
Assistent
Thor Gunnar Basma
Fagarbeider
95 93 21 71 / 480 75 583
Tom Rune Iversen
Fagarbeider
71 28 29 77 / 915 59 790
Merete Kjersheim
Lærer
Reidar Lindset
Lærer
951 27 390
Ida Meyer
Lærer
71 28 29 59 / 917 75 344
Rebekka Brandtzæg Morset
Lærer
92 21 23 49 / 922 12 349
Magnus Nerheim
Fagarbeider
71 28 29 78 / 993 86 702
Johannes Pompstra
Lærer
94 05 02 66 / 940 50 266
Jessica Rutten
Arbeidsleder
90 80 99 01
Svein Gunnar Rydjord
Lærer
415 37 124
Per Anton Simonsson
John Sønsthagen
Lærer
71 28 29 66 / 950 36 036
Knut Einar Urke
Arbeidsleder
71 28 29 60 / 986 42 015
Lars Olav Venås
Lærer
940 56 788
Marit Karin Årseth Vike
Rådgiver
71 28 29 15
Terje Øvstedal
Lærer
Ragnhild Andersen
Fagarbeider
71 28 29 89 / 958 56 642
Sunniva Blom
Lektor
71 28 29 71 / 954 59 605
Kate Lange
Assistent
71 28 29 87
Ole Håkon Heen Lien
Lærer
950 36 897
Bente Helen Røvik
Miljøveileder
71 28 29 53
Kjersti Siem
Lærer
40 29 45 87 / 402 94 587
Marit Solskjær
Miljøveileder
71 28 29 54 / 936 20 296
Synnøve Reistad Talberg
Fagarbeider
90 67 45 30 / 906 74 530
Gunn Inger Vullum
Assistent
938 05 392
Valborg Iren Walle
Fagarbeider
71 28 29 51
Roger Karlsnes
Lærer
71 28 29 73 / 992 37 411
Halgeir Lyslo
Lærer
71 28 29 76 / 915 95 389
Siw-Helene Rydjord
Lærer
993 34 046