Intervju med tidligere elev Andreas Furnes Fjærli

 

Andreas er 31 år og kommer fra Valsøyfjord i Heim kommune, og her bor han fremdeles. I dag jobber han som skogbruksleder for Allskog SA. Andreas bodde på internatet i 3 år og gikk naturbruksløpet, med Vg3 Naturbruk med studieforberedende som avslutning. Etter årene på Gjermundnes fortsatte han utdanningen til Høgskolen i Hedmark og avsluttet på NMBU på Ås.

 

Skriv ut
Hvorfor valgte du å søke deg til Gjermundnes vgs?

- Jeg har alltid hatt en stor interesse for natur og landbruk. Mine besteforeldre drev et lite melkebruk når jeg vokste opp, og jeg tilbrakte mye tid her. Helt fra jeg lærte å gå hang jeg i hælene på min morfar og var med på alle arbeidsoppgavene han hadde på gården. Min morfar var også en ivrig jeger, og jeg fikk også tidlig en stor interesse for jakt. Det at det fantes et skoletilbud hvor jeg kunne dyrke mine fritidsinteresser i skoletiden var selvfølgelig svært forlokkende.

Hva var fint med å være elev ved Gjermundnes vgs?

- Det føltes trygt å være elev på Gjermundnes. Miljøet var lite men inkluderende, og «alle kjente alle». Det at mange av oss elevene bodde sammen på internat gav og et unikt samhold. Når jeg ser tilbake på tiden på Gjermundnes så er nok dette den beste tiden jeg har hatt til nå i mitt liv 😊 Jeg fikk mange venner på Gjermundnes som jeg nå, 12 år etter jeg gikk ut, fortsatt har mye kontakt med

Hva er det viktigste av kunnskap/ferdigheter du har tatt med deg fra din utdanning fra videregående inn i utdanning/arbeid/fritid?

- Jeg fulgte «naturbrukssporet» også i min videre utdanning og senere yrkeskarriere. Veldig mye av grunnkunnskapen jeg har i mitt yrke fikk jeg på Gjermundnes. Skal jeg trekke fram den aller viktigste kunnskapen jeg drar mest nytte av i dag så er det nok innblikket vi fikk i det praktiske skogbruket. At vi fikk ut i skogen og «herje» med motorsag, traktor, vinsj, tømmerhenger etc. gav meg «grunnfjellet» i min kunnskap om skogbruk og skogbrukets driftsteknikk.

Hvor fikk du vite om Gjermundnes vgs sine studietilbud?

-Det var fra studieveileder/ rådgiver på ungdomsskolen. Evig takknemlig for det i dag!

Hva slags utdanning har du valgt etter du var elev på Gjermundnes vgs.?

- Etter Gjermundnes havnet jeg på Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet), campus Evenstad hvor jeg først tok et årsstudium i jakt, fiske og guiding. Etter at dette året var omme tok jeg en 3-årig bachelorgrad i utmarksforvaltning på samme studiested. Med bachelorgraden i boks gikk ferden videre til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås hvor jeg tok en 2-årig mastergrad i skogfag.

Hva slags yrke har du nå?

- I dag er jeg skogbruksleder produksjon i ALLSKOG SA. Jeg har produksjonsansvaret i hele Møre og Romsdal og følger opp skogsentreprenørene. Kvalitetsoppfølging og å planlegge rasjonelle produksjonsløyper er det mesteparten av min jobbhverdag går med til.

Hva er ditt beste minne fra tiden som elev ved Gjermundnes vgs?

- Jeg har mange gode minner fra tiden på Gjermundnes. Skal jeg trekke fram noen høydepunkter må det være uka vi hadde på Ytste Skotet på VG2, og de årlige turene til en eller annen plass i Norge for å delta på NM i skogbruksferdigheter. I min tid var vi på Bygland, Tomb og Kongsberg.